Hur kan vi finansiera vårt nya hus?

En enklare väg till finansiering

När man bygger ett nytt hus måste en del av kostnaden komma från en kontantinsats, men det är alltid era specifika förutsättningar som avgör hur mycket ni kan låna för att finansiera ert husbygge. Därför är det klokt att alltid börja med att kontakta en bank, för att på så vis få en tydlig bild över möjligheterna och ett så kallat lånelöfte. Det är inget krav att du har med dig ett lånelöfte från en bank när du tar kontakt med någon av våra säljare, men det förenklar processen eftersom ni direkt kan börja diskutera vilka hus och tillval som är möjliga.

Nordea logo

Eksjöhus och Nordea har sedan många år ett unikt samarbete som innebär att banken är väl insatt i Eksjöhus kalkyler, energiberäkningar, kvalitet, vårt hållbarhetsarbete och mer därtill. Därför kan Nordea ge dig som Eksjöhuskund bästa tänkbara finansieringslösning med mycket förmånliga villkor och rabatter.

Tack vare vårt samarbete använder Nordea Eksjöhus produktionskostnadskalkyl utan att räkna upp denna med en riskfaktor. De kommer även att använda vår driftskostnad i stället för bankens högre schablon. Detta säkerställer att kalkylen hos Nordea blir så korrekt som möjligt.

Som kund hos Nordea har du även en rad andra förmåner, både innan, under och efter din byggnation.

Genom vårt samarbete med Nordea får du

Snabbt & enkelt

 • En enkel kanal till Nordea genom eksjohus@nordea.se med svar inom 24 timmar.
 • En kompetent kontakt hjälper dej genom hela processen eller, om du så önskar, ger dig en kontakt på närmaste Nordeakontor.
 • Svar på låneansökan inom 24 timmar.

Förmånliga villkor

 • Kostnadsfri värdering av din nuvarande bostad.
 • Tre månaders räntefritt handpenningslån på din tomt.
 • Ingen hanteringskostnad eller kontraktsränta på byggnadskrediten om du slutplacerar ditt lån hos Nordea.
 •  Förmånliga räntevillkor.

Personlig service

 • Betalservice av dina byggnationsfakturor.
 • En personlig bankman.
 • Ta del av Nordeas kundprogram.

Ordlista & viktiga begrepp

I samband med en nybyggnation dyker många främmande begrepp upp. Nedan försöker vi, tillsammans med Nordea, reda ut några ord som du sannolikt stöter på när du bygger nytt.

Lånelöfte är ett löfte från Nordea som visar hur mycket du har möjlighet att låna för att bygga din bostad. Lånelöftet baseras på önskat lånebelopp, kontantinsats, hushållets inkomster, utgifter, familjesituation och övriga lån. Lånelöftet förutsätter god skötsamhet och innan byggnadskreditivet startar görs en slutlig kontroll att de uppgifter som tidigare lämnats är oförändrade tillsammans med en bedömd värdering av färdig bostad. Ett lånelöfte är kostnadsfritt och gäller 6 månader.

Köpekontrakt är ett bindande avtal vid tomtköpet. Detta innehåller villkor som köpare och säljare ska uppfylla för att genomföra slutliga betalningen av tomten.

Handpenningslån förekommer vid tomtköp. Detta används för finansiering av handpenningen, som skall betalas kort efter man undertecknat köpekontraktet. Handpenningen är normalt 10 procent av köpesumman. Ett alternativ till handpenningslån är ett tidsbegränsat lån utan säkerhet.

Köpebrev skrivs när man slutför affären kring tomten. Detta innebär ett kvitto som bevisar att betalningen är slutförd och att samtliga villkor är uppfyllda. I samband med detta ansöker banken eller mäklaren om att ni ska registreras som ägare till tomten. Det är först när man äger tomten som det är möjligt att starta upp ett byggnadskreditiv.

Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten/tomten. Ansökan görs till Lantmäteriet, normalt av din bank eller mäklare, utifrån köpebrevet. Lantmäteriverket tar ut en kostnad på 1,5 % på köpeskillingen (priset) och en fast avgift på 825 kr.

Pantbrev innebär att när du lånar pengar till en bostad behövs någon form av säkerhet för lånet. Detta innebär att banken får en säkerhet och kan då erbjuda bättre villkor. I normalfallet följer tidigare uttagna pantbrev med till nästa ägare men på en tomt brukar det som regel vara väldigt lite pantbrev uttaget. Pantbrev kan tas ut på upp till 85 % av bostadens värde. För nya pantbrev debiterar Lantmäteriverket en stämpelskatt på 2 procent av det nya pantbrevet plus en avgift på 375 kronor.

Produktionskostnadskalkyl är en bedömd totalkostnad (budget) för hela byggnationen. En produktionskostnad bör även innehålla kostnader för räntor under byggtid, lantmäteriets kostnader för lagfart och pantbrev. De största riskerna i en produktionskostnadskalkyl berör främst markarbeten (sprängning/pålning), finplanering tomt (gräsmatta/altaner), utvändig målning samt dina tillval utöver standard.

Köpeavtal upprättas mellan dig som köpare och Eksjöhus. Kontraktet är en bas för er framtida affärsmässiga kontakt. Här anges ett fast pris på det som avtalet omfattar. Denna handling behövs för att starta upp ett byggnadskreditiv.

Entreprenadkontrakt upprättas mellan dig som köpare och Entreprenör. Kontraktet är en bas för er framtida affärsmässiga kontakt. Här anges ett fast pris på det som avtalet omfattar, vilket kan variera beroende på entreprenadform. Denna handling behövs för att starta upp ett byggnadskreditiv.

Spärrförbindelse utgör en garanti för att ert Eksjöhus ska börja tillverkas på fabriken. En spärrförbindelse innebär att man avsätter ett bestämt belopp av byggnadskreditivet till en viss leverantör, som betalning för leverans av material eller utfört arbete. Spärrförbindelsen önskar Eksjöhus 7 veckor före husleverans. Den kan utfärdas när du är ägare till tomten och har undertecknat ett Köpeavtal och ett Entreprenadkontrakt.

Byggnadskreditiv är en tillfällig finansieringslösning som används när man finansierar ett nytt hus. De kostnader som finns upptaget i produktionskostnadskalkylen (t.ex. tomt, grund, material, exploateringskostnad, anslutningsavgifter) skickas efter ditt godkännande in för betalning från kreditivet. Denna lösning är mer fördelaktig och billigare då man betalar ränta på det utnyttjade beloppet. Under byggtiden är byggnadskreditivet fritt från amortering. När byggnationen är klar lägger man om byggnadskreditivet till vanliga bolån.

Färdigställandeförsäkring skyddar dig om entreprenören går i konkurs och du behöver upphandla ett annat företag. Försäkringen täcker merkostnader med upp till 10 procent av den ursprungliga kontraktssumman.

Nybyggnadsförsäkring (10-årig byggfelsförsäkring) täcker kostnaden för att återställa byggnaden efter skada och för att rätta till det fel som är orsaken, om skadan beror på att entreprenören har utfört arbetet fel eller använt olämpligt material.

Fastighetsavgift är en avgift som samtliga fastighetsägare ska betala. Bygger du ett nytt ett nytt hus betalar du ingen fastighetsavgift de första 15 åren. Det innebär en besparing på cirka 100 000 kronor.

Bolånetaket innebär att lån med bostaden som säkerhet inte bör överstiga 85 % av bostadens marknadsvärde.

Laster...

Kontakt meg

Vennligst kontakt meg her

Fyll ut skjemaet så kommer jeg til å svare så fort jeg har anledning. Vil du heller ringe står nummeret mitt nedenfor.

Med vennlig hilsen

  Tack för din förfrågan!

  Din fråga är skickad

  Inom kort kommer jag att ta kontakt med dig.