• 3 min. lesing

Bra markarbete är grunden för ett lyckat husprojekt

Markarbete. Det kanske inte är det första du tänker på om du ska bygga ett nytt hus när fokus ligger på planlösning, färger, material och inredning. Men kvaliteten på tomtmarken är självklart viktig för att huset ska stå stadigt och hålla i många generationer. – Köper du ett Eksjöhus hjälper ofta säljaren eller markentreprenören till att göra en bedömning av tomten, berättar Mikael Hedtjärn på Eksjöhus

Del med andre

Ska du bygga nytt hus har du säkert tankar om färg, form, planlösning och kanske även tomtens läge. Det som ibland lite oförtjänt hamnar i skymundan är vilken typ av mark du ska bygga ditt hus på. Något förenklat kan man säga att de flesta villor idag byggs på morän, berg, sand eller lera. De olika marktyperna påverkar såklart hur mycket markarbete som måste göras för att ditt hus ska stå stadigt på tomten i flera generationer.

– Om du ska bygga ditt hus i ett nytt villaområde så är det mesta oftast förberett när det gäller tomtmarken. Kommunen eller markentreprenören har också bra kännedom om vilka markförhållanden som gäller för området. Relevanta undersökningar är gjorda, marken är i vissa fall terrasserad och i många fall kan vi börja bygga direkt.

Mikael Hedtjärn, Entreprenadansvarig

Om du däremot bygger på en egen tomt kan det vara bra att lägga lite arbete på att undersöka vad marken egentligen innehåller. Vad som döljer sig under grästuvorna är inte alltid självklart.

– Köper du en villa från Eksjöhus så gör din säljare ofta en bedömning av tomten tillsammans med en markentreprenör. Om markentreprenören bedömer att tomten behöver undersökas ännu grundligare bör det göras en så kallad geoteknisk undersökning. Då får man svar på vilket material som finns på tomten och kan planera lämpliga åtgärder efter det, berättar Mikael Hedtjärn.

Om marken består av morän eller grus handlar det oftast om att jämna till och justera eventuella höjdskillnader.

– Är det berg så kanske du måste spränga för att få till en användbar tomt. Berg kan synas ovan jord men det kan också finnas längre ner och det upptäcker man oftast med en geoteknisk undersökning, säger Mikael Hedtjärn.

Det som kan vara lite speciellt i sammanhanget är om du bygger på mark som består av lera. Där behövs ofta en viss grundförstärkning.

– Det innebär att du kan behöva påla för att komma ner till fast mark så att huset får en stabil grund, berättar Mikael.

En vanlig fråga från blivande huskunder är hur mycket markarbetet kommer att kosta.

– Det är ingen enkel fråga att svara på eftersom det beror på så väldigt många olika faktorer. Förutom att huset ska stå stabilt så handlar det också om hur huset ska placeras på tomten för att du ska kunna använda den efter behov och önskemål. Då kanske du måste fylla ut eller schakta bort jordmassor, säger Mikael.

– Det enklaste sättet att få svar på vad det kostar det är att ta kontakt med din säljare som i lugn och ro kan gå igenom vilka förutsättningar som gäller där du tänker bygga ditt hus. Säljaren kan också hjälpa dig med eventuella undersökningar eller hitta rätt personer för att få fram relevant information om marken, säger Mikael.

Eksjöhus arbetar oftast med generalentreprenad vilket innebär att du som kund skriver avtal med Eksjöhus för själva huset, och ett avtal med en entreprenör för byggnation av huset och markarbeten.

– På så vis har du en kontakt som du får hjälp när det gäller markarbetet. Vi upplever att våra kunder tycker att det funkar smidigt och att de får bra stöd på vägen, säger Mikael.

Laster...

Kontakt meg

Vennligst kontakt meg her

Fyll ut skjemaet så kommer jeg til å svare så fort jeg har anledning. Vil du heller ringe står nummeret mitt nedenfor.

Med vennlig hilsen

    Tack för din förfrågan!

    Din fråga är skickad

    Inom kort kommer jag att ta kontakt med dig.